Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia  30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania...

Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2021/2022 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogąpowiatową nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice...

Uchwała Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2020...

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Niemojowice...

Uchwała Nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Uchwała Nr XXXI/216/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie rozpatrzenia skargi pana Romana Kaczmarczyka na działanie Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030"...

Uchwała Nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...