Lista wszystkich artykułów z kategorii: Rozeznania cenowe

Rozeznanie cenowe

24 Czerwiec 2020
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa tabliczek pamiątkowych - Odnawialne źródła energii na terenie...

Rozeznanie cenowe

23 Czerwiec 2020
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa tabliczek pamiątkowych...

Rozeznanie cenowe

23 Czerwiec 2020
Budowa sceny w Żarnowie...

Rozeznanie cenowe

05 Czerwiec 2020
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy dróg na terenie Gminy Żarnów...

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

03 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

31 Styczeń 2020
Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Rozeznanie cenowe - uniewaznione

30 Styczeń 2020
Dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Pilichowicach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

15 Styczeń 2020
Wyłonienie geodety na potrzeby zadań Gminy Żarnów celem wykonania usług geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów...

ROZEZNANIE CENOWE

07 Styczeń 2020
Przedmiot zamówienia: Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

03 Grudzień 2019
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 roku...