uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.

  Plan dochodów budżetowych na 2007r. zal.1

  Plan wydatków budżetowych na 2007r. zał. nr 2

  Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007r. zał. nr 3

  Prognoza kwoty długu i spłat na 2007r i lata następne zał. nr 4

  Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2007r. zał. nr 5

  Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2007r. limit wydatków na 2007r i lata 2008-2009 zał. nr 6

  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności zał. nr 7

  Plan przychodów i wydatków na 2007r. zał. nr 8

  Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarnów dla stowarzyszeń na 2007r. zał. nr 9

  Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych na 2007r. zał. nr 10

  Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r. zał. nr 11

  Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zał. nr 12

   

  Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zał. nr 13

  Plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury udzielonych z budżetu gminy Żarnów na 2007r.  zał. nr 14

  Plan wydatków budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007r. zał. nr 15


  ilość wyświetleń: 113
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2007-10-04 10:08:38 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-10-04 10:08:38 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr