Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. - informacja

  Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007r. zał. nr 1

  Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007r. zał. nr 2

  Wykonanie planu przychodów i rozchodów zwiaząnych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za I półrocze 2007r zał. nr 3

  Informacja o stanie zobowiązań gminy na 30 czerwca 2007r. zał. nr 4

  Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane w I półroczu 2007r. zał. nr 5

  Wykonanie planu przychodów i wydatków za I półrocze 2007r zał. nr 6

  Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarnów dla stowarzyszeń za I półrocze 2007r zał. nr 7

  Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Żarnów na pomoc finansową dla jednostek samorzadu terytorialnego za 2007r. zał. nr 8

  Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2007r. zał. nr 9

  Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2007r. zał. nr 10

  Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007r zał. nr 11

  Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007r. zał. nr 12

   


   

  Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2007 r. Pobierz plik

  Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem

  deficytu o rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2007 r. Pobierz plik

  Wykonanie planu dochodów za 2007 r. Pobierz plik

  Wykonanie planu wydatków za 2007 r. Pobierz plik

  Informacja z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2007 r. Pobierz plik

  Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2008 r. Pobierz plik

   

   


  ilość wyświetleń: 117
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2007-10-04 13:34:55 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-10-04 13:34:55 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr