Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa sieci gazowej)

16 Lipiec 2021
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid. 968, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (świetlica wiejska Trojanowice)

15 Lipiec 2021
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 173, 213, 214, 585, 217 obręb Trojanowice, gm....

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (świetlica wiejska Malenie)

12 Lipiec 2021
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, na działce nr ewid. 18/7, obręb Malenie,...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa boiska sportowego)

22 Czerwiec 2021
Budowa boiska sportowego, na działce nr ewid. 158/2, obręb Dłużniewice, gm. Żarnów....

Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

21 Czerwiec 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (świetlica wiejska Malenie)

11 Czerwiec 2021
Rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, na działce nr ewid. 18/7, obręb Malenie,...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa boiska sportowego)

22 Maj 2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji z dniem 21.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

10 Maj 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY)

28 Kwiecień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa boiska sportowego i budynku socjalnego)

09 Marzec 2021
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem podziemnych wód opadowych, na działce nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (Budowa boiska sportowego i budynku socjalnego)

17 Luty 2021
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem podziemnych wód opadowych, na działce nr...

Obwieszczenie o decyzji kończońcej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Strażnica OSP Chełsty)

02 Listopad 2020
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP, na działkach nr ewid. 175, 176, obręb Chełsty, gm. Żarnów...