Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: V/6/2003, Z dnia: 17.06.2003, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarnów
Załączniki:
statuchw.doc
Informacja wytworzona przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003.
Opublikowana przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003 , wersja 1
Numer: XXVI/111/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 2
Numer: XXVI/112/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawki podatku leśnego
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/113/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2006 do celów obliczenia podatku rolnego
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/114/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów
Załączniki:
u_stawki_podatku_psy.doc
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/115/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVIII/126/2006, Z dnia: 24.02.2006, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia “Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2006.
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 24.02.2006.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVIII/123/2006, Z dnia: 24.02.2006, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na rok 2006 rok
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 24.02.2006.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XI/61/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2008 rok.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/60/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Żarnów i powierzenia obsługi bankowej.
Załączniki:
xi-60-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/59/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2008.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/58/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokoś oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Załączniki:
xi-58-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/57/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2008.
Załączniki:
xi-57-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/56/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2008 do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
Załączniki:
xi-56-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/55/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawki podatku leśnego
Załączniki:
xi-55-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony