Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i bhp należy:

1) prowadzenie spraw szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli,
2) opracowywanie projektów, planów, informacji w zakresie organizacji placówek oświatowych w gminie,
3) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie spraw organizacyjnych, inwestycyjnych i gospodarczych,
4) nadzór nad placówkami oświatowymi w zakresie zakupów materiałów środków trwałych innych niezbędnych artykułów oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
5) organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych placówek oświatowych,
7) wykonywanie zadań organu nadzorującego zakresie stosunku pracy nauczycieli,
8) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów - kierowników placówek oświatowych,
9) organizowanie dowozu dzieci do szkół,
10) nadzór nad biblioteką publicznymi,
11) zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunków działania,
12) Prowadzenie działalności kulturalnej w gminie,
13) wykonywanie zadań ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
14) Wykonywanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. sanitarnych w urzędzie gminy i jednostkach podległych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bhp, ppoż., sanitarnym,
16) opracowywanie stosownych instytucji bhp, ppoż. w urzędzie i podległych jednostkach,
17) prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
18) kontrolowanie i organizowanie okresowych badań lekarskich,
19) współpraca z PIP, SANEPID i PSP,
20) wykonywanie innych czynności wynikających z aktualnych przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych.

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 775, Wersja 1drukuj
 
Początek strony