Uchwały 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIII/103/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/121/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
XIII 103 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/104/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
Załączniki:
XIII 104 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/105/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na lata 2015-2020
Załączniki:
XIII 105 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/106/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015-2020
Załączniki:
XIII 106 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/107/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Załączniki:
XIII 107 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/108/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2016-2018
Załączniki:
XIII 108 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/109/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie PILICHOWICE.
Załączniki:
XIII 109 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XIII/110/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załączniki:
XIII 110 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: XII/87/2015, Z dnia: 17.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015-2020
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/94/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Załączniki:
XII 94 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/100/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Niemojowice
Załączniki:
XII 100 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/98/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien
Załączniki:
XII 98 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/93/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
Załączniki:
XII 93 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/89/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniu lub osobie fizycznej prowadzenia Szkoły Podstawowej w Klewie
Załączniki:
XII 89 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XII/88/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
Załączniki:
XII 88 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony