Uchwały 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/233/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2014
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/234/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 2
Numer: XXIX/235/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Załączniki:
xxx 235 2014.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/236/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/131/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Załączniki:
236.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/237/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodów komisji wyborczych
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/238/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/239/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2012-2021
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/240/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2013 r.
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/241/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2014-2023
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/242/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2014 r.
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XXVII/223/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
Załączniki:
xxviii 223 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/224/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2014 do celów obliczenia podatku rolnego.
Załączniki:
xxviii 224 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/225/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
Załączniki:
xxviii 225 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/226/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Załączniki:
xxviii 226 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/227/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony