Uchwały 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/235/2013, Z dnia: 09.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 2
Numer: XXII/175/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/176/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/177/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/180/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/181/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/182/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach na terenie gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/187/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo".
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/185/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/186/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów, na których zamieszkują mieszkańcy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/189/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/190/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/191/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Żarnowie.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/192/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/193/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony