Uchwały 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIII/193/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/188/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 16.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 16.04.2013 , wersja 1
Numer: XXII/175/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/176/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/177/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/180/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/181/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXII/182/2013, Z dnia: 26.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach na terenie gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 08.03.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.03.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/235/2013, Z dnia: 09.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.01.2014 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony