Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. projektów i dotacji należy:
1) realizowanie działań związanych z ubieganiem się o środki pomocowe z Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2) przygotowywanie wniosków, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
3) gromadzenie projektów przygotowanych przez podległe jednostki do realizacji z dofinansowaniem przez fundusze Unii Europejskiej,
4) opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków o udzielenie dofinansowania i nadzór nad ich wdrażaniem, kompletowanie załączników do wniosków i umów o dofinansowanie,
5)przekazanie wniosków o dofinansowanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację programu wraz z monitorowaniem wniosku,
6) monitorowanie i rozliczanie merytoryczne programów pomocowych oraz stanu zaawansowania projektów,
7) przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
8) przygotowywanie wniosków o płatność oraz wymaganych załączników,
9) kontakt z beneficjentami ostatecznymi,
10) współpraca z księgowością.

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 994, Wersja 1drukuj
 
Początek strony