Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gmi
.

więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2011 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012
Wykaz jednostek, którym udzielono ulg w 2011 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono  w 2011 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 zł
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012
Zarządzenia 24/2012 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia na 31.12.2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 03.05.2012 Utworzono: 03.05.2012
Uchwała Nr II/416/2011 z dnia 18 października 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2011 roku.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2011 Utworzono: 25.10.2011
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 sierpnia 2011 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Informacje o stanie zobowiązań gminy na 30.06.2011 r.
Informacje o stanie zobowiązań gminy na 30.06.2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2011 Utworzono: 20.09.2011
Rb-NDS 2011
Rb-NDS 2011
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Żarnów za I kwartał 2011 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2011 Utworzono: 31.05.2011

aktualne... Początek strony