Zakres promocji, sportu i turystyki

1. W zakresie promocji, sportu i turystyki:
a) współudział w opracowaniu planów i harmonogramu imprez gminnych oraz ich budżetu,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z imprezami organizowanymi przez Gminę,
c) podejmowanie promocyjnych przedsięwzięć wydawniczych i medialnych,
d) redagowanie i aktualizacja strony internetowej gminy,
e) współpraca z przedstawicielami mediów,
f) wnioskowanie w sprawach mających wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy, jej organów i urzędu w przekazie medialnym,
g) opracowywanie materiałów informacyjnych na temat Gminy,
h) organizowanie lub współudział w organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz gminnych imprez okolicznościowych,
i) współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami, klubami, kołami gospodyń wiejskich, gospodarstwami agroturystycznymi w zakresie szeroko rozumianego sportu, turystyki, rekreacji i kultywowania tradycji,        
j) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1004, Wersja 1drukuj
 
Początek strony