2017 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

 
1.

Wojciech Baran

Przewodniczący Rady Gminy Żarnów

Treść

2.
Krzysztof Smak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żarnów Treść
3. Bogusława Bociek Radny Rady Gminy Żarnów Treść
4. Robert Brzeski
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
5. Mirosław Bubis
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
6. Mirosław Gierczak
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
7. Joanna Grodzicka Radny Rady Gminy Żarnów Treść
8. Wiesław Kędziora
Radny Rady Gminy Żarnów Treść 
9. Hubert Kubiszewski
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
10. Małgorzata Kwiecień
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
11. Grażyna Noori Radny Rady Gminy Żarnów Treść
12. Marek Łubowski Radny Rady Gminy Żarnów Treść
13. Krystyna Przybyła Radny Rady Gminy Żarnów Treść
14. Krzysztof Rabęda Radny Rady Gminy Żarnów Treść
15. Ryszard Szczegielniak
Radny Rady Gminy Żarnów Treść
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 23.05.2017
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 31.05.2017. Odsłon 290, Wersja 1drukuj
 
Początek strony