Oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
Festyn Rodzinny w Paszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 26.06.2019
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
Festyn Rodzinny we wsi Soczówki
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
Festyn Rodzinny w Pilichowicach
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
"Orzeł Wolności"
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego: Festyn rodzinny w Soczówkach
.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego: Festyn rodzinny w Chełstach
.
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...
...w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2019 Utworzono: 08.02.2019

archiwum... Początek strony