2014 rok - grudzień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Wojciech Baran

Przewodniczący Rady Gminy Żarnów

Treść

  Wojciech Baran Wyjaśnienie 19.02.2015  Treść
2.
Krzysztof Smak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żarnów  Treść
3. Bogusława Bociek Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
4. Robert Brzeski
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
5. Mirosław Bubis
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
6. Mirosław Gierczak
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
7. Joanna Grodzicka Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
8. Wiesław Kędziora
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
9. Hubert Kubiszewski
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
10. Małgorzata Kwiecień
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
11. Grażyna Noori Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
12. Marek Łubowski Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
13. Krystyna Przybyła Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
14. Krzysztof Rabęda Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
15. Ryszard Szczegielniak
Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
 
 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 20.03.2015
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.03.2015. Odsłon 944, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony