Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Roczny Program Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017

aktualne... Początek strony