2013 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Krzysztof Gawryś

Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

Treść

  Krzysztof Gawryś
   Treść
  Krzysztof Gawryś
Wyjaśnienie do oświadczenia
 Treść
2.
Joanna Grodzicka
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  Joanna Grodzicka
Korekta
Treść
3. Stefan Agatowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
4. Wojciech Baran
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  Wojciech Baran
Korekta
Treść
5. Sławomir Błażejewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
6. Leszek Czyżykowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
7. Sylweryneusz Dylewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
8. Zdzisław Filipek
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  Zdzisław Filipek
Korekta
 Treść
9. Wiktor Macierzyński
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
10. Mirosław Gierczak
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
11. Zenon Jęcek  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
12. Marek Kubiszewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
13. Marek Łubowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  Marek Łubowski
Korekta  Treść
14. Krzysztof Smak
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
15. Janusz Śpiewak
Radny Rady Gminy w Żarnowie
 Treść
 
 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 14.11.2013
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 14.11.2013. Odsłon 863, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony