Zawarcie małżeństwa

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA

1. Wiek osób uprawnionych do zawarcia małżeństwa: mężczyzna i kobieta - 18 lat ukończonych.
2. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić:
    · dokument stwierdzający tożsamość;
    · odpis skrócony aktu urodzenia;
    · dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa.
    · złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
    · złozyc zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Wymagane dokumenty (zostają w USC):
    · panna i kawaler - odpisy skrócone aktów urodzenia;
    · wdowiec/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy
skrócone aktu poprzedniego małżeństwaodpis skrócony aktu zgonu byłego małżonka;
    · rozwiedziony/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie;
Ślub cywilny (termin złożenia zapewnienia na miesiąc przed zawarciem związku małżeńskiego):
1. Przedstawienie w/w dokumentów;
2. Złożenie zapewnienia;
3. Opłata 75 zł - ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktów bez pobranej opłaty )
4. W dniu ślubu nowożeńcy zgłaszają się z:
    · dowodami osobistymi swoimi i świadków ( 18 lat ),
    · obrączkami.
Ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnymi:
1. Przynajmniej jedno z przyszłych małżonków zameldowane na terenie gminy
2. Przedstawienie w/w dokumentów;
3. Złożenie zapewnienia;
4. Opłata 84 zł - ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktówbez pobranej opłaty );
5. Odebranie zaświadczenia dla duchownego (zaświadczenie ważne 3 miesiące).
Po zawarciu małżeństwa:
1. Obowiązek przemeldowania się pod adres, gdzie małżonkowie będą zamieszkiwać po zawarciu małżeństwa - wymiana DO
2. Zgłosić sie po odbiór 3 sztuk odpisu skróconego aktu małżeństwa do USC na terenie tej gminy, gdzie odbył się ślub.
 
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 1133, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony