Zadania w zakresie spraw informatycznych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych w zakresie spraw informatycznych należy:
a) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
b) opieka informatyczna nad istniejącymi systemami,
c) troska i dbałość o funkcjonującą sieć informatyczną w Urzędzie oraz o jej rozwój w miarę potrzeb, a także archiwizowanie danych,
d) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych i czuwanie nad ich bezpieczeństwem,
e) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem posiadanego oprogramowania informatycznego oraz jego aktualizowanie w związku ze zmianami przepisów prawnych,
f) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz eksploatowanych systemów informatycznych,
g) przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i przekaz elektroniczny zgłaszania, rozliczania i wyrejestrowywania pracowników Urzędu i jednostek podległych.

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 1018, Wersja 1drukuj
 
Początek strony