2011 rok

 
 
 

Lp.

Sprawozdanie

Oświadczenie

1. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku
 Treść
 2. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku
 Treść
 3. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku
 Treść

 4.

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku

 Treść

 5. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011roku  Treść
 6. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011roku  Treść
 7. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011roku  Treść
 8. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku
 Treść
 9. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 Treść
 10. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
 Treść
 11. Rb-N Kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku  Treść
 12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
Treść
 13. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 Treść
 14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
 Treść
 15. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
 Treść
 16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  Treść
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.03.2013
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.03.2013. Odsłon 985, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony