2012 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

 1.

Ewa Borończyk

Kierownik GBP w Żarnowie

Treść

 2. Bogusława Agata Wiaderna
Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie  Treść
 3. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie  Treść
 4. Maria Domańska
Dyrektor SP w Klewie  Treść
  Maria Domańska
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 28.04.2012 r.
 Treść
  Maria Domańska
Sprostowanie do wyjaśnienia oświadczenia majątkowego z dnia 28.10.2012 r.
 Treść
 5. Maria Grzybowska Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
 Treść
 
 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 13.11.2012
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.11.2012. Odsłon 1022, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony