2006 rok

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) osoby piastujące niżej wymienione funkcje są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych.

 

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 15.05.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 15.05.2008. Odsłon 1433, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony