Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IV/15/2011, Z dnia: 26.01.2011, Zmieniana:  
odwołania Skarbnika Gminy Żarnów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 18.03.2011 , wersja 1
Numer: III/9/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: III/10/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 25.01.2011 , wersja 1
Numer: III/13/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 25.01.2011 , wersja 1
Numer: III/11/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 18.03.2011 , wersja 2
Numer: III/14/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
zmian w budzecie gminy na rok 2010
Załączniki:
20110310094752.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 18.03.2011 , wersja 1
Numer: III/7/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2019
Załączniki:
20110318140647.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.03.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 21.03.2011 , wersja 1
Numer: III/8/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2011 r.
Załączniki:
20110318140815.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.03.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 21.03.2011 , wersja 1
Numer: II/3/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/4/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/5/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowywania projektu nowego Statutu Gminy Żarnów.
Załączniki:
komisja statutowa.doc
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/6/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sparwie zmian w budżecie gminy Żarnów na rok 2010.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: I/2/2010, Z dnia: 02.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony