Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2012 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2013 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2016 Utworzono: 20.03.2015
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2014 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2016 Utworzono: 08.06.2016
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2015 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2016 Utworzono: 08.06.2016

aktualne... Początek strony