Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Klauzula informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwi
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 24.05.2018
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych dot. wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 29.12.2018
Klauzula informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 24.05.2018

aktualne... Początek strony