Turystyka i wypoczynek

Turystyka i wypoczynek

              Położenie gminy Żarnów sprawia, że ma ona dobre warunki do rozwoju turystyki, leży bowiem na tzw. „Szlaku Romańskim”. We wczesnym średniowieczu (X – XII wiek) prowadziła tędy ważna droga handlowa z Rusi Kijowskiej na Pomorze zachodnie. Z tamtego okresu zachowały się resztki wałów obronnych dawnego grodu kupieckiego jakim był wtedy Żarnów. Elementy średniowieczne znajdują się też w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. Pierwotny romański wygląd zachowały wieże i emporam czyli galeria dla władcy. Warty obejrzenia jest ponadto kościół św. Łukasza ewangelisty w Skórkowicach. Obecnie na obszarze gminy Żarnów znanych jest około 100 stanowisk i śladów osadniczych ze  środkowej i późnej epoki kamienia, a także epoki brązu, żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza. W pobliżu masywu Sieleckiej Góry usytuowany jest 33-hektarowy rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie”, mający chronić rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. Na jego terenie znajdują się tzw. dukle-świadectwa wydobywania rud żelaza metodą odkrywkową. Drugi z rezerwatów, leśno-krajobrazowy o powierzchni 159 ha , obejmuje Diablą Górę, w rejonie której znajduje się miejsce upamiętniające walki Polaków z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej, gdzie każdego roku odbywa się zlot byłych partyzantów.

             Gmina posiada bardzo korzystną sieć wód powierzchniowych. Przez jej zachodnią część przepływa Czarna Sulejowska wraz z dopływami: Barbarką i Popławką, natomiast przez wschodnią Wąglanka- dopływ Drzewiczki. Duże zbiorniki wodne znajdują się na Czarnej między Fryszerką i Skórkowicami, oraz na Wąglance w Miedznej Murowanej. Stanowią one wspaniałe  miejsca dla amatorów sportów wodnych, wędkarzy i turystów. Wspominane powyżej walory turystyczne sprawiają, że na terenie gminy zaczęły powstawać gospodarstwa agroturystyczne. Żarnów słynie w Polsce również tego, że działa tu od 1997 roku, jedyny  w kraju wiejski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, którego podstawowa domeną jest turystyka piesza.

Organizacja sportu zajmuje się Rada Gminna Zrzeszenia LZS , Ludowy Klub Sportowy ,oraz Szkolny Związek Sportowy, tworzące corocznie ciekawy kalendarz imprez sportowych.

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 20.02.2006
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 20.02.2006. Odsłon 2542, Wersja 1drukuj
 
Początek strony