Krzysztof Błażej Nawrocki

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Krzysztof Błażej Nawrocki

Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie

03.12.2010

2. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  21.12.2010
3. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  29.04.2011
  Krzysztof Błażej Nawrocki Korekta oświadczenia  z 29 kwietnia 2011 roku  Treść
 4. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  30.04.2012
 5. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów

 26.04.2013

  Krzysztof Błażej Nawrocki    26.04.2013
 6. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  29.04.2014
 7. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  15.09.2014
 8. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów  15.12.2014
9. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 28.04.2015
  Krzysztof Błażej Nawrocki Korekta oświadczenia z 06.07.2015 06.07.2015
10. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 29.04.2016
  Krzysztof Błażej Nawrocki Wyjaśnienie 20.06.2016
11. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 26.04.2017
12. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2018
13. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 09.10.2018
14. Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów 30.04.2019
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 13.06.2019 9:04
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 13.06.2019 9:04. Odsłon 2269, Wersja 18