Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych należy:
1)udział w opracowywaniu projektów wniosków na zadania inwestycyjne dofinansowane z funduszy UE oraz funduszy krajowych w zakresie inwestycji i remontów,
2) stałe pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości aplikowania
o środki finansowe, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych unii europejskiej,
3) współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania projektów finansowych ze środków funduszy strukturalnych unii europejskiej,
4) przygotowanie umów na prace projektowe oraz roboty budowlane,
5) prowadzenie rejestru realizowanych przez Gminę projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
6) udział w pracach komisji przetargowych,
7) udział w przygotowywaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1049, Wersja 1drukuj
 
Początek strony