Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Roczny Program Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o kt
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017

aktualne... Początek strony