Uchwały 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/95/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe
Załączniki:
uchwala nr 95-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 2
Numer: XII/94/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy
Załączniki:
uchwala nr 94-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/93/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na2012 rok
Załączniki:
uchwala nr 93-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/91/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
Załączniki:
uchwala nr 91-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/90/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Załączniki:
uchwala nr 90-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/89/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok
Załączniki:
uchwala nr 89-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/88/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/87/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r.
Załączniki:
uchwala nr 87-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/86/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021
Załączniki:
uchwala nr 86-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 14.02.2012 , wersja 1
Numer: XII/92/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
Załączniki:
xii 92 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Rada Gminy Żarnów dnia 24.06.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.06.2014 , wersja 1
Numer: XI/77/2011, Z dnia: 28.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilichowice na lata 2011-2015
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: XI/78/2011, Z dnia: 28.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r.
Załączniki:
uchwala nr 78-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: XI/79/2011, Z dnia: 28.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2012 do celów obliczenia podatku rolnego
Załączniki:
uchwala nr 79-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: XI/80/2011, Z dnia: 28.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
Załączniki:
uchwala nr 80-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: XI/84/2011, Z dnia: 28.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012
Załączniki:
uchwala nr 84-2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony