Regulamin GCI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA GMINNEGO

CENTRUM INFORMACJI W ŻARNOWIE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyposażenia GCI. Każdy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów.

1. Gminne Centrum Informacji czynne jest:

> w dni powszednie od 8:00 do 16:00

2. Zasobami sprzętowymi zarządza pracownik GCI.

3. Stanowiska komputerowe udostępnione będą pod nadzorem pracownika GCI.

4. Zabrania się używania w pracowni własnych dyskietek, płyt CD i DVD.

5. W przypadku korzystania z komputera korzystamy tylko z oprogramowania zainstalowanego na komputerach. Zabrania się

instalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

6. Osoby korzystające z wyposażenia GCI zobowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy.

7. Zabrania się przeglądania stron internetowych nie zgodnych z tematyką i zasadami funkcjonowania GCI (pornograficzne, erotyczne

oraz powszechnie uznane za szkodliwe).

8. Niedozwolone jest przez użytkownika dokonywanie jakichkolwiek napraw sprzętu, konfiguracji sprzętu.

9. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez użytkownika ponosi On pełną odpowiedzialność finansową za poczynione szkody.

10. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI zachowujemy ciszę.

11. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.05.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.05.2008. Odsłon 1222, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony