2006 rok koniec kadencji

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) osoby piastujące niżej wymienione funkcje są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych.

Maria Morawska Oświadczenie majątkowe
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 16.05.2008 13:47
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 16.05.2008 13:47. Odsłon 1139, Wersja 2