Uchwały 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXI/165/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy na 2013 rok
Załączniki:
xxi 165 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXI/166/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok
Załączniki:
xxi 166 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXI/167/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
Załączniki:
xxi 167 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXI/168/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Załączniki:
uchwala xxi 168 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.01.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.01.2013 , wersja 1
Numer: XXI/170/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Załączniki:
xxi 170 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXI/169/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/137/2012 z dnia 26 września 2012 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Żarnów p.n. "Warsztaty Terapii Zajęciowej" i zatwierdzenia jej statutu.
Załączniki:
xxi 169 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XX/153/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy.
Załączniki:
uchwala xx 153 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/155/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2013 roku.
Załączniki:
uchwala xx 155 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/156/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia: "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
Załączniki:
uchwala xx 156 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/157/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"
Załączniki:
uchwala xx 157 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/159/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
Załączniki:
uchwala xx 159 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/158/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
uchwala xx 158 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/160/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Załączniki:
uchwala xx 160 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/161/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Załączniki:
uchwala xx 161 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XX/162/2012, Z dnia: 30.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żarnów, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy
Załączniki:
uchwala xx 162 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.12.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony