Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE z dn. 21-05-2018 Przetargi 21.05.2018 9:22 Agnieszka Tyczyńska
2 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów z dn. 21-05-2018 Ogłoszenia 21.05.2018 8:40 Monika Kurzyk
3 Dodano uchwałę :2018 z dn. 15-05-2018 Uchwały 18.05.2018 11:54 Ewelina Głąbała
4 Dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe z dn. 17-05-2018 Ogłoszenia 17.05.2018 0:00 Michał Kluska
5 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 17-05-2018 Ogłoszenia 17.05.2018 0:00 Michał Kluska
6 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE z dn. 15-05-2018 Przetargi 15.05.2018 10:48 Agnieszka Tyczyńska
7 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE z dn. 14-05-2018 Przetargi 14.05.2018 15:21 Agnieszka Tyczyńska
8 Dodano przetarg :Unieważnienie przetargu nieograniczonego z dn. 14-05-2018 Przetargi 14.05.2018 14:56 Agnieszka Tyczyńska
9 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE z dn. 14-05-2018 Przetargi 14.05.2018 14:29 Agnieszka Tyczyńska
10 Dodano uchwałę :Opinie RIO z dn. 14-05-2018 Uchwały 14.05.2018 12:45 Michał Kluska
11 Dodano uchwałę :Opinie RIO z dn. 14-05-2018 Uchwały 14.05.2018 12:44 Michał Kluska
12 Dodano uchwałę :Opinie RIO z dn. 14-05-2018 Uchwały 14.05.2018 12:41 Michał Kluska
13 Dodano uchwałę :2018 z dn. 11-05-2018 Uchwały 14.05.2018 10:04 Ewelina Głąbała
14 Dodano przetarg :Unieważnienie przetargu nieograniczonego z dn. 11-05-2018 Przetargi 11.05.2018 13:59 Agnieszka Tyczyńska
15 Dodano przetarg :Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dn. 11-05-2018 Przetargi 11.05.2018 13:57 Agnieszka Tyczyńska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 402  prawy

Do druku Początek strony