Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  53008
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  35180
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  26614
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11308
>Gmina Żarnów>Aktualności  8251
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8001
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6655
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6552
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6023
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4383
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4369
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4349
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3912
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3398
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3290
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3189
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3125
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2925
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2833
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2816
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2795
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2662
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2647
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2643
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2431
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2418
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2389
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2336
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2199
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2194
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2192
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2162
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2105
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2054
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1996
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1991
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1986
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1983
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1983
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1982
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1964
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1950
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1931
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1915
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1874
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1864
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1860
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1832
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1831
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1795
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1790
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1763
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1761
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1755
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1738
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1737
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1705
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1675
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1647
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1595
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1573
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1546
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1543
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1518
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1514
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1506
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1464
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1439
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1438
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1428
>Gmina Żarnów>ePUAP  1417
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1416
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1415
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1396
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1384
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1383
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1374
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1373
>Informacje udostępnione>Informacje  1373
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1368
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1345
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1333
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1327
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1308
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1300
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1296
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1295
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1292
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1272
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1247
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1246
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1242
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1235
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1230
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1224
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1223
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1209
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1206
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1206
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1202
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1200
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1192
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1191
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1188
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1187
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1187
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1187
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1176
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1160
Budżet Gminy>Budżet>2006  1156
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1150
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1149
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1148
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1143
Budżet Gminy>Budżet>2007  1128
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1119
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1114
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1111
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1106
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1103
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1103
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1101
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1100
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1100
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1099
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1091
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1088
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1084
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1082
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1082
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1081
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1073
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1073
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1071
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1065
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1064
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1058
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1057
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1051
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1042
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1037
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1033
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1028
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1028
Budżet Gminy>Budżet>2005  1028
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1028
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1026
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1024
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1022
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1021
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1017
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1014
>Informacje dla petenta>Linki  1012
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1011
Budżet Gminy>Budżet>2008  1004
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1001
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1000
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  998
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  998
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  996
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  992
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  992
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  992
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  982
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  981
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  981
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  981
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  978
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  974
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  973
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  973
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  972
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  970
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  970
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  968
Budżet Gminy>Budżet>2003  967
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  963
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  959
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  959
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  954
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  954
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  954
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  953
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  950
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  948
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  941
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  939
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  938
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  937
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  934
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  934
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  933
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  933
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  931
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  930
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  928
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  927
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  927
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  926
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  925
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  922
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  922
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  919
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  919
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  915
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  915
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  914
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  914
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  912
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  905
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  903
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  903
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  902
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  901
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  901
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  900
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  899
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  899
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  898
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  897
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  896
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  891
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  891
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  891
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  889
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  888
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  888
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  886
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  884
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  883
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  881
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  880
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  879
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  877
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  871
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  868
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  867
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  867
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  866
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  866
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  866
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  862
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  858
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  858
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  853
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  849
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  843
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  841
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  839
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  837
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  833
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  832
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  830
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  828
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  823
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  815
Budżet Gminy>Budżet>2004  809
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  798
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  794
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  789
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  788
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  785
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  778
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  771
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  766
>Informacje dla petenta>Redakcja  742
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  732
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  730
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  715
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  683
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  682
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  675
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  675
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  669
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  664
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  656
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  632
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  631
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  630
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  626
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  624
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  611
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  583
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  583
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  581
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  579
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  578
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  576
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  559
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  534
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  466
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  413
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  394
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  394
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  351
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  333
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  321
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  283
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  215
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  214
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  209
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  204
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  197
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  196
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  188
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  187
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  186
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  47
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  14
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Początek strony