Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  57661
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  39124
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  30899
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11596
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8469
>Gmina Żarnów>Aktualności  8406
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6835
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6820
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6183
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4720
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4673
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4509
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4007
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3632
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3503
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3318
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3304
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3130
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3056
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3016
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2870
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2795
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2765
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2705
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2559
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2500
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2478
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2423
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2413
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2336
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2296
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2268
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2197
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2168
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2145
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2089
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2083
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2076
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2075
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2074
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2051
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2024
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2012
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2009
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1993
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1948
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1945
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1931
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1914
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1877
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1871
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1858
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1839
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1836
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1830
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1818
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1790
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1756
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1747
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1721
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1673
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1649
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1646
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1635
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1604
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1598
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1573
>Informacje udostępnione>Informacje  1561
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1559
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1534
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1520
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1508
>Gmina Żarnów>ePUAP  1493
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1489
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1479
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1477
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1468
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1464
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1460
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1446
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1418
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1407
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1395
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1390
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1386
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1364
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1360
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1357
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1350
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1325
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1314
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1310
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1307
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1307
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1297
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1296
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1276
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1273
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1273
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1272
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1272
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1270
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1269
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1268
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1263
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1262
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1254
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1252
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1229
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1223
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1219
Budżet Gminy>Budżet>2006  1213
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1211
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1203
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1188
Budżet Gminy>Budżet>2007  1187
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1186
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1184
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1182
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1175
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1167
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1165
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1164
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1164
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1160
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1159
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1151
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1151
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1150
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1149
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1148
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1146
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1145
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1143
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1142
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1136
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1135
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1133
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1119
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1117
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1104
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1104
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1100
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1097
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1090
Budżet Gminy>Budżet>2005  1089
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1088
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1086
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1086
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1078
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1077
>Informacje dla petenta>Linki  1076
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1073
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1072
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1071
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1064
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1062
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1062
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1060
Budżet Gminy>Budżet>2008  1059
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1058
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1055
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1054
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1053
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1049
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1047
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1042
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1041
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1036
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1036
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1035
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1034
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1032
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1029
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1029
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1027
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1025
Budżet Gminy>Budżet>2003  1025
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1024
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1024
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1023
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1018
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1015
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1015
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1007
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1007
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1003
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1001
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  997
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  997
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  997
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  996
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  993
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  993
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  991
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  990
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  990
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  990
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  988
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  986
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  984
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  984
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  980
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  979
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  978
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  978
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  976
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  975
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  970
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  968
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  965
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  965
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  965
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  963
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  962
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  961
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  959
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  959
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  956
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  954
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  951
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  950
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  949
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  946
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  946
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  945
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  944
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  943
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  943
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  942
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  938
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  938
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  937
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  934
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  930
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  930
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  926
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  926
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  925
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  924
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  923
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  920
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  919
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  916
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  916
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  908
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  902
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  901
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  898
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  890
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  889
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  887
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  886
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  886
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  879
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  877
Budżet Gminy>Budżet>2004  860
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  850
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  845
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  844
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  838
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  836
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  836
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  825
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  824
>Informacje dla petenta>Redakcja  794
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  787
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  773
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  772
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  738
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  736
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  734
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  734
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  718
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  716
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  710
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  704
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  694
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  692
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  674
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  665
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  663
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  657
>Podmioty>Wójt Gminy  656
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  645
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  641
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  639
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  631
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  616
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  613
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  602
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  595
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  516
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  507
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  485
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  475
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  463
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  437
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  427
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  402
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  358
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  343
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  331
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  302
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  284
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  279
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  277
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  276
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  251
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  248
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  216
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  139
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  90
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  71
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  34
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  33
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  18
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Początek strony