Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  50255
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  33314
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  24147
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  10703
>Gmina Żarnów>Aktualności  8022
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  7594
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6376
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6306
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5819
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4145
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3705
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  3584
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  3279
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3202
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2985
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2974
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  2766
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2737
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2628
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2611
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2576
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2517
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2501
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2385
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2260
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2196
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2151
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2124
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2014
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1961
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1943
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1895
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1882
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1844
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1820
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1818
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1800
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1786
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1780
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1778
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  1777
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1770
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1758
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1728
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1706
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1686
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1650
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1619
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1616
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1606
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1602
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1601
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1590
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1587
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1581
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1558
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1557
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1544
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1440
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1405
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1374
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1368
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1360
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1330
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1312
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1305
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1295
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1291
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1267
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1259
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1255
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1255
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1254
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1236
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1230
>Gmina Żarnów>ePUAP  1221
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1220
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1213
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1207
>Informacje udostępnione>Informacje  1198
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1190
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1171
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1156
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1144
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1136
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1134
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1124
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1118
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1109
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1100
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1093
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1088
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1082
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1073
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1073
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1067
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1066
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1062
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1056
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1056
Budżet Gminy>Budżet>2006  1053
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1051
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1042
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1041
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1030
Budżet Gminy>Budżet>2007  1027
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1026
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1011
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1009
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1008
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1005
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  998
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  993
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  987
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  982
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  979
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  972
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  967
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  964
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  959
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  959
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  956
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  955
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  955
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  948
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  945
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  944
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  938
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  936
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  934
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  933
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  927
Budżet Gminy>Budżet>2005  925
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  923
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  920
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  918
Budżet Gminy>Budżet>2008  916
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  913
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  907
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  906
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  902
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  900
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  897
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  897
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  894
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  888
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  887
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  885
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  884
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  882
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  882
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  881
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  880
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  878
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  874
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  874
>Informacje dla petenta>Linki  870
Budżet Gminy>Budżet>2003  864
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  863
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  859
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  857
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  856
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  856
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  854
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  853
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  851
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  849
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  848
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  848
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  846
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  844
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  843
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  841
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  837
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  837
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  832
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  832
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  831
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  828
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  828
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  828
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  826
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  824
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  824
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  820
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  819
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  818
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  818
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  817
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  816
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  816
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  813
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  810
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  810
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  810
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  809
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  808
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  804
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  802
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  802
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  802
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  801
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  801
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  800
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  799
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  798
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  798
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  795
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  795
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  794
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  794
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  788
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  783
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  783
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  781
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  781
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  780
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  779
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  779
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  776
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  776
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  775
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  774
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  772
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  767
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  767
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  766
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  762
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  761
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  760
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  754
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  753
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  753
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  752
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  751
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  751
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  751
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  751
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  750
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  748
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  747
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  746
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  743
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  742
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  741
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  740
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  738
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  732
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  729
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  724
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  722
Budżet Gminy>Budżet>2004  720
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  715
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  710
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  707
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  705
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  702
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  688
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  686
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  677
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  665
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  661
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  656
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  653
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  651
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  650
>Informacje dla petenta>Redakcja  617
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  616
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  597
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  592
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  588
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  587
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  583
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  545
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  539
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  520
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  520
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  516
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  516
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  515
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  503
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  503
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  495
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  493
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  492
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  480
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  468
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  463
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  427
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  425
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  372
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  294
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  290
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  261
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  204
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  142
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  94
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  84
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  74
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  55
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  42
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  39
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  30
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  1
Początek strony