Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  58947
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  40191
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  31990
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11689
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8656
>Gmina Żarnów>Aktualności  8453
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6928
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6885
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6231
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4883
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4839
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4545
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4040
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3657
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3575
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3358
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3340
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3220
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3092
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3041
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2889
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2838
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2790
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2719
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2589
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2518
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2505
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2454
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2442
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2390
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2320
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2287
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2220
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2214
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2185
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2124
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2109
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2108
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2101
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2090
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2072
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2048
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2026
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2021
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2019
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1970
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1967
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1960
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1940
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1901
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1892
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1877
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1860
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1859
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1850
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1836
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1806
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1794
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1771
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1744
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1696
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1674
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1669
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1661
>Informacje udostępnione>Informacje  1660
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1637
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1622
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1619
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1590
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1562
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1540
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1533
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1531
>Gmina Żarnów>ePUAP  1521
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1509
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1498
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1492
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1479
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1474
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1466
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1463
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1425
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1423
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1420
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1399
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1378
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1377
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1373
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1371
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1348
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1344
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1335
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1333
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1331
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1327
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1322
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1314
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1312
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1295
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1290
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1289
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1284
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1283
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1282
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1279
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1277
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1269
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1268
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1250
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1238
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1237
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1227
Budżet Gminy>Budżet>2006  1227
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1219
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1207
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1203
Budżet Gminy>Budżet>2007  1201
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1201
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1198
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1194
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1187
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1184
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1181
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1181
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1180
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1179
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1176
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1173
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1168
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1167
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1166
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1166
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1159
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1159
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1158
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1153
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1150
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1147
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1135
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1134
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1132
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1121
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1119
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1113
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1111
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1107
Budżet Gminy>Budżet>2005  1102
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1101
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1099
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1094
>Informacje dla petenta>Linki  1092
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1092
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1088
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1087
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1086
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1078
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1078
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1075
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1074
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1074
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1072
Budżet Gminy>Budżet>2008  1072
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1071
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1069
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1068
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1064
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1061
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1060
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1057
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1050
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1050
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1049
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1048
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1047
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1047
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1044
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1042
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1041
Budżet Gminy>Budżet>2003  1039
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1038
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1036
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1034
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1028
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1028
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1022
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1021
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1017
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1015
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1011
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1011
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1009
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1009
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1008
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1007
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  1005
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  1005
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  1004
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  1003
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  1002
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  1002
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  998
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  997
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  995
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  993
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  992
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  992
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  991
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  989
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  984
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  983
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  983
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  977
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  976
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  976
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  976
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  975
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  974
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  972
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  971
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  971
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  966
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  964
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  961
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  960
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  959
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  957
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  956
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  955
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  955
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  955
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  953
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  951
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  951
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  949
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  947
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  945
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  941
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  940
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  938
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  937
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  936
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  932
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  932
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  929
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  928
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  923
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  916
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  915
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  911
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  904
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  903
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  903
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  902
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  901
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  893
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  891
Budżet Gminy>Budżet>2004  873
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  862
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  859
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  857
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  851
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  848
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  845
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  838
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  835
>Informacje dla petenta>Redakcja  808
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  805
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  788
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  780
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  754
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  752
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  751
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  746
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  740
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  731
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  729
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  719
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  719
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  709
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  707
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  685
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  681
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  681
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  675
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  655
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  642
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  626
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  622
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  619
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  602
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  569
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  528
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  508
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  489
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  476
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  467
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  445
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  427
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  392
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  371
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  366
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  346
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  344
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  337
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  301
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  299
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  263
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  262
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  236
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  171
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  169
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  117
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  111
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  100
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  91
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  90
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  88
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  68
>Przetargi i oferty>Użyczenia  64
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  50
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  48
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  40
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  39
>Informacje dla petenta>Petycje  39
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  38
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  33
Podmioty>Rada Gminy>Nagrania Sesji  32
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  23
>>Podmioty  21
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2019-2024  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
>Informacje dla petenta>Petycje  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>Petycje  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Początek strony