Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  56633
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  38196
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  29998
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11536
>Gmina Żarnów>Aktualności  8357
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8269
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6784
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6753
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6137
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4603
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4600
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4470
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3979
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3555
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3457
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3265
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3217
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2989
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2989
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2939
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2854
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2755
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2735
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2690
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2487
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2482
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2443
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2395
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2342
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2282
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2256
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2240
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2166
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2128
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2101
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2055
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2051
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2050
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2050
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2042
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2018
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1999
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1992
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1991
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1957
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1934
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1928
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1895
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1884
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1846
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1846
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1840
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1813
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1809
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1807
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1800
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1770
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1738
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1723
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1684
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1643
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1610
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1607
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1600
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1575
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1565
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1531
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1506
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1499
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1497
>Informacje udostępnione>Informacje  1487
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1480
>Gmina Żarnów>ePUAP  1472
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1461
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1461
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1453
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1444
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1442
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1426
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1426
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1394
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1391
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1370
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1362
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1358
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1348
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1344
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1340
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1332
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1307
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1298
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1291
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1282
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1279
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1279
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1268
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1265
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1255
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1255
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1254
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1253
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1253
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1248
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1248
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1248
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1236
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1234
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1232
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1205
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1202
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1199
Budżet Gminy>Budżet>2006  1196
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1191
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1186
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1169
Budżet Gminy>Budżet>2007  1169
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1168
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1167
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1163
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1157
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1150
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1149
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1147
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1145
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1142
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1134
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1134
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1133
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1133
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1133
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1129
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1129
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1126
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1125
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1120
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1119
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1117
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1115
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1102
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1098
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1087
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1085
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1083
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1081
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1074
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1072
Budżet Gminy>Budżet>2005  1072
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1070
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1069
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1064
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1064
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1058
>Informacje dla petenta>Linki  1058
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1055
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1049
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1046
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1045
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1045
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1044
Budżet Gminy>Budżet>2008  1044
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1041
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1039
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1036
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1035
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1029
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1027
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1024
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1023
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1023
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1022
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1022
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1018
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1016
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1015
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1012
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1010
Budżet Gminy>Budżet>2003  1009
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1006
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1006
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1005
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1002
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1000
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  999
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  997
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  991
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  990
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  987
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  986
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  983
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  982
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  982
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  979
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  977
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  976
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  975
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  974
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  974
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  973
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  971
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  971
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  969
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  968
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  968
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  965
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  962
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  961
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  960
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  959
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  957
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  954
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  952
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  948
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  948
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  948
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  947
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  944
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  942
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  940
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  940
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  938
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  935
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  935
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  933
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  932
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  932
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  932
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  930
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  929
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  929
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  928
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  923
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  922
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  921
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  920
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  914
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  912
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  910
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  910
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  910
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  906
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  906
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  905
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  904
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  904
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  903
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  890
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  887
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  883
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  880
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  877
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  875
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  875
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  871
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  867
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  865
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  860
Budżet Gminy>Budżet>2004  848
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  838
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  833
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  825
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  824
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  823
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  823
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  810
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  809
>Informacje dla petenta>Redakcja  782
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  769
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  762
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  758
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  722
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  722
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  722
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  716
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  705
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  702
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  699
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  686
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  677
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  676
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  661
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  650
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  637
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  637
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  626
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  622
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  619
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  608
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  606
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  589
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  583
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  540
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  504
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  469
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  451
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  450
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  408
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  402
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  381
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  371
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  309
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  305
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  276
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  272
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  253
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  250
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  246
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  241
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  238
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  237
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  195
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  118
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  97
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  76
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  18
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Początek strony