Działalność i kompetencje


  Kompetencje Wójta Gminy

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Wójt kieruje urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki praworządnego i efektywnego funkcjonowania urzędu.

  Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych  odrębnymi przepisami.

  Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

        1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

        2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

        3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

      4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,     

        5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,

        6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań,

        7) koordynowanie działalności stanowisk pracy w Urzędzie oraz organizowanie ich współpracy, 

        8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

        9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

      10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

      11) upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

      12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,

      13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,

      14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,

      15) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

      16) wydawanie zarządzeń,

      17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

   

  Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Żarnów


  ilość wyświetleń: 2169
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-31 09:29:12 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-31 09:29:12 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra