uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.


  Uchwała nr VI/30/07 z dnia 27.04.07r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

  Uchwała nr VI/31/07 z dnia 27.04.07r. w sprawie: oświadczenia lustracyjnego skarbnika gminy Żarnów

  Uchwała nr VI/32/07 z dnia 27.04.07 w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Pilichowice na rzecz Gminy

  Uchwała nr VI/33/07 z dnia 27.04.07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żarnow do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

  Uchwała nr VI/34/07 z dnia 27.04.07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów


  ilość wyświetleń: 1334
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra