uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007


  Uchwała VII/35/07 z dnia 29.06.07 w spr. zmian w budżecie gminy Żarnów na 2007r

  Uchwała VII/36/07 z dn. 29.06.07 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Żarnów

  Uchwała VII/37/07 z dnia 29.06.07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów

  Uchwała VII/38/07 z dnia 29.06.07 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr 1264 połozonej we wsi Pilichowice stanowiącej współwłasność osób fizycznych na rzecz Gminy

  Uchwała VII/39/07 z dn.09.06.07 w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy 

   


  ilość wyświetleń: 1340
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2007-10-05 13:31:15 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-10-05 13:31:15 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra