Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2009

0

13 Grudzień 2010
,...

141

27 Lipiec 2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓw na 2009 r....

138

27 Lipiec 2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r....

140

27 Lipiec 2009
w sprawie drogi nr 25...

139

27 Lipiec 2009
w sprawie: zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi...

137

27 Lipiec 2009
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy...

136

27 Lipiec 2009
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów na lata 2009-2015...

135

27 Lipiec 2009
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

134

27 Lipiec 2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r....

133

27 Lipiec 2009
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na II półrocze 2009 do celów obliczenia podatku rolnego za 2009 rok...

129

24 Lipiec 2009
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

130

24 Lipiec 2009
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....