Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

8

21 Marzec 2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2011 r....

7

21 Marzec 2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2019...

15

18 Marzec 2011
odwołania Skarbnika Gminy Żarnów...

14

18 Marzec 2011
zmian w budzecie gminy na rok 2010...

11

18 Marzec 2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok....

214

01 Luty 2011
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...

213

01 Luty 2011
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na rok 2011 do celów obliczenia podatku rolnego...

212

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok...

211

01 Luty 2011
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku...

210

01 Luty 2011
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia, na rzecz Gminy, nieruchomości stanowiącej własność kościelną Parafii w Żelazowicach...

209

01 Luty 2011
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych...

208

01 Luty 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żarnowie przy ul. Koneckiej...