Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2013

242

09 Styczeń 2014
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2014 r....

241

09 Styczeń 2014
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2014-2023...

240

09 Styczeń 2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2013 r....

239

09 Styczeń 2014
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2012-2021...

238

09 Styczeń 2014
w sprawie: określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego...

237

09 Styczeń 2014
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania,...

236

09 Styczeń 2014
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/131/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze...

235

09 Styczeń 2014
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014...

234

09 Styczeń 2014
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014...

235

09 Styczeń 2014
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014...

233

09 Styczeń 2014
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2014...

232

09 Grudzień 2013
w sprawie: przystąpienia Gminy Żarnów od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku do realizacji projektu pn."PWP_Otwarta Szkoła...