Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXVII/181/2020 z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok...

Uchwała Nr XXVII/180/2020 z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok...

Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r.

30 Grudzień 2020
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 - 2028...

Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020-2028...

Uchwała Nr XXVI/175/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 grudnia 2020

14 Grudzień 2020
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żarnów...

Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Żarnów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców....

Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu...

Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025...

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025...