Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2012

85

20 Grudzień 2012
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie....

79

20 Grudzień 2012
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom"....

74

20 Grudzień 2012
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

65

29 Październik 2012
w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych w gminie Żarnów na 2012 r....

58

02 Październik 2012
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół, dla których organem...

54

02 Październik 2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu: na sprzedaż drzew tzw.:"Sprzedaż drzewa - gatunek topola"....

53

02 Październik 2012
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, uruchamiania realizacji zadań...

51

02 Październik 2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy...

49

02 Październik 2012
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r....

48

02 Październik 2012
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony...

47

02 Październik 2012
w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów" - Zadanie 2: Budowa...

44

02 Październik 2012
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego....