Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2013

45

14 Listopad 2013
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego....

13

21 Sierpień 2013
w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Żarnów na rok szkolny 2013/2014...

14

21 Sierpień 2013
w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Wymiana dachu na OSP w Skórkowicach"....

16

21 Sierpień 2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz wyposażenia świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Żarnów....

19

21 Sierpień 2013
w sprawie powołania komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 08.05.2013 r. pn.: "oznakowanie...

20

21 Sierpień 2013
w sprawie planu dofinansowania na 2013 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

21

21 Sierpień 2013
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Gminy Żarnów....

23

21 Sierpień 2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z remiz oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Żarnów....

24

21 Sierpień 2013
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi....

26

21 Sierpień 2013
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za wynajem pojazdu gminnego....

27

21 Sierpień 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu  05.06.2013r. pn.: "Odbiór i...

28

21 Sierpień 2013
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych...