Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2014

48

08 Październik 2014
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r....

21

29 Lipiec 2014
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminne Biblioteki Publicznej w Żarnowie...

26

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego....

25

29 Lipiec 2014
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego....

23

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 22.05.2014 r. pn.: Remont...

21

29 Lipiec 2014
w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2013 rok...

20

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r....

18

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach: Soczówki,...

16

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku....

14

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu: na sprzedaż drzew tzw: "Oferta Sprzedaż drzewa na pniu"...

7

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

12

29 Lipiec 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 21.03.2014 r. pn.: "Remont...