Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019

31 Grudzień 2019
W sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych...

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 roku

31 Grudzień 2019
W sprawie określenia zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2020 z zakresie przestrzegani zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w...

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnówna na lata 2019 - 2024...

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 grudnia 2019 r.

19 Grudzień 2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 19.12.2019 r. pn.: "Odbiór...

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 grudnia 2019 r.

18 Grudzień 2019
W sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2010 - 2028...

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 grudnia 2019 r.

13 Grudzień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 grudnia 2019 r.

10 Grudzień 2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 10.12.2019 r. pn.: "Budowa...

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 4 grudnia 2019 r.

04 Grudzień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...