Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2021 r.

31 Grudzień 2021
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024...

Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2021 r.

31 Grudzień 2021
W sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2021 r.

31 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2021 r.

31 Grudzień 2021
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2021-2028...

Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2021 r.

31 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2021 r.

28 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 grudnia 2021 r.

22 Grudzień 2021
W sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej”....

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 grudnia 2021 r.

22 Grudzień 2021
W sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: „Prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury”....

Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 grudnia 2021 r.

21 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 grudnia 2021 r.

20 Grudzień 2021
W sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: „Paszkowice – rozbudowa remizy OSP”....

Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie Planu Finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów dla zadania „Laboratoria Przyszłości”....

Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów....