Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/139/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2022 r.

30 Grudzień 2022
W sparwie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/138/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2022 r.

30 Grudzień 2022
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2022-2029...

Zarządzenie Nr 0050/137/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2022 r.

30 Grudzień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/136/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

29 Grudzień 2022
W sparwie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych...

Zarządzenie Nr 0050/135/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2022 r.

28 Grudzień 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów"...

Zarządzenie Nr 0050/134/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 grudnia 2022 r.

22 Grudzień 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej"...

Zarządzenie Nr 0050/132/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 grudnia 2022 r.

19 Grudzień 2022
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Żarnów według stanu na 31 grudnia 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/131/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 grudnia 2022 r.

19 Grudzień 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach"...

Zarządzenie Nr 0050/130/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 grudnia 2022 r.

15 Grudzień 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów dla zadania "Dodatek węglowy"...

Zarządzenie Nr 0050/129/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 grudnia 2022 r.

15 Grudzień 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/128/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 grudnia 2022 r.

15 Grudzień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/127/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 grudnia 2022 r.

14 Grudzień 2022
W sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 r....